#

Hûnî Gözüñ Cihâna Ne Ayn-ı Belâ-durur

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Hûnî gözüñ cihâna ne ayn-ı belâ-durur
Kim ol belâya cân u göñül mübtelâ-durur

Ne sûredür yüzüñ ü lebüñ vasfı iy aceb
Ki âyetleri anuñ kamu nûr u şifâ-durur

Rûşen yüzüñ hevâsı-la oldı çirâg-ı rûh
Kimde ki sıdk ola ne dem ursa safâ-durur

Kan derleyü eridi cemâlüñe karşu gül
İy rahmet ol kişiye ki ehl-i hayâ-durur

Bî-ganeye gerek ideler cevri bes neçün
Cevr itdügün hemîşe senüñ âşinâ-durur

Ben ışkuñuñ harîfi degüldüm velî n?idem
Baña kaderleyen bu belâyı kazâ-durur

Didüm göñül ol alagöz alından it hazer
Kim zâlime inananuñ işi hatâ-durur

İşitmedüñ sözümi vü düşdüñ belâya uş
Aña ki pend işitmeye bu iş sezâ-durur

Sabr eylegil bu ışk belâsına Ahmedî
Kim her cefâ ki yâr ide yâra vefâ-durur

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |