#

Devletlü Ol Kişi Ki Senün Bigi Yârı Var

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Devletlü ol kişi ki senüñ bigi yârı var
Hurrem göñül ki bir saña beñzer nigârı var

Her kim ale?s-sabâh duruban cemâlüñe
Togru nazar ide zi latîf rûzigârı var

Göñlüm cihân içinde seni kıldı ihtiyâr
Rahmet bu göñlüme ki ne hûb ihtiyârı var

Cân diledüm kılam kademüñe fidî velî
Cân kim olur orada ki ayaguñ gubârı var

Ne kılayım nisâr saña ki ayaguñ tozı
Tâcına pâdişâhlarun iftihârı var

Cânuma kasd eyledi zülfüñ seza-durur
Aña ki bî-karâr-ıla ahd ü karârı var

Gerçi bu şehr Ahmedî kanına teşnedür
Hoş şehrdür senüñ bigi çün şehriyârı var

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |