#

Sâkiyâ Ol Rengi Sungıl Kim Gül-istân Devridür

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Sâkiyâ ol rengi sungıl kim gül-istân devridür
Bâ?e-i reyhânı vü nesrîn ü reyhân devridür

Çünki zindân oldı iv ü ayaguñ baglu degül
Gel varalum baga kim bâg-ıla büstân devridür

Reng reng açıldı güller ol benefşe bigi gûş
Kuşlaruñ sâzına kim mürg-i hoş-elhân devridür

Ol yeşil yaprah arasında şükûfe nâr-reng
Nûrını gör sanasın Mûsî-i İmrân devridür

Kanı peymâne ki peymâna irürüvirdi şikest
Sun baña kim mevsüm-i gül nakz-ı peymân devridür

Hızr u İskender sözini añma bezminde otur
Câm-ı hayr-encâmı iç kim âb-ı hayvân devridür

Sûfi-yi şeytân-sıfat ger vesvese ide dutma gûş
Bâ?e nûş it bâ?a virme ömri sultân devridür

Añma Dâvûdı işit ne nagme ider andelîb
Ko Süleyman ahdini kim Mîr Sülmân devridür

Senden ırah saña irince çoh cefâ çekdi Ahmedî
Aña ihsân eylegil kim lutf u ihsân devridür

Diñleme zâg u gurâb âvâzesini gûş dut
Bu şeker söze ki tûtî-i senâ-hwân devridür

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |