#

Şemi-y-le Yüzünün Bu Cihân Toldı Cümle Nûr

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Şemi-y-le yüzüñüñ bu cihân toldı cümle nûr
Zülfüñ-ile gözüñde nedür zulmet ü fütûr

Lâle yüzüñe öykünür-imiş senüñ meger
Niçelerüñ başın yile virüp-durur gurur

Nergis basarsuz oldugı-çundur ki öykinür
Ol fitne gözlerüñe ki anâ vâlih oldı hûr

Gamzeñ kaderleyüp baña atar kazâ ohın
Kul ol-durur kim ola kamu mihnete sabûr

Gözlerüm arzusı yüzüñdür ki itdi Hak
Sâhib-nazar olana anı matla-ı sü?ur

Dî?âruñı ider bu göñül Hakdan arzû
Gerçi bilür ki n?oldı tecellîde kûh-ı Tûr

Rûşen diler yüzüñ-ile gözlerüñ Ahmedî
Olur çirâg-ıla kamu göz istedügi nûr

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |