#

Saçun Hevâsı-y-ıla Cismü Cân Muattar Olur

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Saçuñ hevâsı-y-ıla cism ü cân muattar olur
Yüzüñ safâsı-y-ıla yir ü gök münevver olur

Cemâlüñi görüben gün zevâla düşer ü ay
Taña kalur yüzüñe bu ne hûb manzar olur

Niçe ki söyleyesin dür dökilür agzuñdan
Hadîs yirine bu ne latîf gûher olur

Ümî? ravzası vasluñ-ıla musaffâdur
Hayât çeşmesi hicrüñ-ile mükedder olur

Mukayyed itdi ser-â-ser cihânı bir kıl-ıla
Saçuñ sevâdı ki nûr üzre çetr-i anber olur

Gözüm yaşı ki iner şem bigi sûzuñdan
Yüregümüñ kanıdur dem-be-dem mukattar olur

Cihân u cân kamu sensin ki yüzüñüñ nakşı
Gözümde n?iredeki idem nazar musavver olur

Saçuñ hevâsı ne müşkil heves-durur bilürem
Velî ne çâre aña kim Tañrıdan mukadder olur

Niçe ki fikr ide vasfını Ahmedî lebüñüñ
Sözi ki söyleye şîrîn ü nâzük ü ter olur

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |