#

Işkunun Odı Göñülde Sadr-nişîndür

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Işkuñuñ odı göñülde sadr-nişîndür
Kasdı gözüñüñ hemîşe cân-ıla dîndür

Fitneye zülfüñ kemîn-geh olsa aceb mi
Matla-ı hûrşîd çün vilâyet-i Çîndür

Kimse visâlüñe toymadı bu cihânda
Toymadugı hîç kimse ömre yakîndür

Ne gam eger cânumı alur-ısa gamzeñ
Hâsiyeti-le lebüñ çü Rûhü?l-Emîndür

Kaddüñe tûbî diler-imiş ki ola bende
Ho? eser-i himmet-i bülendi hemîndür

Fitneye pîşânîdür kaşuñ bigi gözüñ
Gerçi ki mihrâb içinde gûşe-nişîndür

Vasf ider Ahmedî lebüni anuñ-çun
Sözleri anuñ nazm-ı lal ü dürr-i semîmdür

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |