#

Işkuna Ehl-i Nazar Baht-ı Hümâyûn Didiler

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Işkuña ehl-i nazar baht-ı hümâyûn didiler
Kapuñuñ kullugını devlet-i efzûn didiler

Gören agzuñı aña teşne-durur Âb-ı Hayât
Cânları mest ider bu leb-i mey-gûn didiler

Akl u cân u dil ü dîn-ile ele girür-ise
Ayaguñ topragı anı sana magbûn didiler

Cân virenler saña cîmin göriben saçlaruñuñ
Kâmetüñe elif ü kaşlaruña nûn didiler

Aklı olanlar gözüñüñ fitnesini göribenüñ
Melek ü hûr dahı ola buña meftûn didiler

Ehl-i Bagdâd-ıla Hwârezm bahup yaşlaruma
Bahr katında n?olur Dicle vü Ceyhûn didiler

Ahmedî hâlini zülfüñde ne dir görenler
Unudıldı haber-i Leylî vü Mecnûn didiler

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |