#

Âşık Olanı Dut Ki Gül-istân İçindedür

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Âşık olanı dut ki gül-istân içindedür
Çün yârdan cü?â ola zindân içindedür

Işkuñ müdâm göñlümi itmiş-durur makâm
Bu ulu genci gör ki ne vîrân içindedür

Dişlerüñüñ hayâli gözüm eyledi vatan
Gûher ki şâh-vâr ola ummân içindedür

Agzuñ hadîsini sorana ben ne diyeyim
Kim ol nihân-ı râz dil ü cân içindedür

Müşgîn beñüñi lal-i lebüñde gören göñül
Didi ki Hızr çeşme-i hayvân içindedür

Kalmadı cân u dil ki gözüñ itmedi esîr
Dürlü belâ bu dâm-ı perîşân içindedür

Şeyhoglı defterini yile virdi rûzigâr
Göreli Ahmedî ki adı dîvân içindedür

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |