#

Olsun Nisâr Sıdk-ıla Bu Cân Muhammed?e

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Olsun nisâr sıdk-ıla bu cân Muhammed?e
Devletlü cândur ol ki ola kurbân Muhammed?e

Bir zerresine degmez ayagı gubârınuñ
Virilse cümle mülk-i Süleymân Muhammed?e

Göreli lalini ki eridür âb-ı kevseri
Teşne-dil oldı çeşme-i hayvân Muhammed?e

Hüsni bahârınuñ işideli tarâvetin
Müştâk oldı bâg u gül-istân Muhammed?e

Yanagı nûrı vü saçınuñ sâyesin görüp
Hayrân u zârdur gül ü reyhân Muhammed?e

Âdem su-y-ıla toprag-ıdı kim nübüvveti
Rûzî itmiş idi Hâlik-i insân Muhammed?e

Yakûb ışk odında nice oldısa Yûsuf?a
Dahı artug oldı Yûsuf-ı Kenân Muhammed?e

Kıldı imâm Îsî-i Meryem Muhammed?i
Oldı mürîd Mûsî-yi İmrân Muhammed?e

Hak?dan beyân u rahmet ü nûr u şifâ-durur
Dahı hüdî vü zikr bu Kur?ân Muhammed?e

Didi Sirâc ü Şâhid ü hem Rahmet ü Rahîm
Dahı Beşîr ad-ıla Rahmân Muhammed?e

Kurbetle eyle irdi ?evednâ? makâmına
Ki oldı kamu melâ?ike hayrân Muhammed?e

Sevdi-y-ise sahâbe görüben Muhammed?i
Ben görmedin getürmişem îmân Muhammed?e

Kim ola Ahmedî ki mürîd oldılar temâm
Mihr-ile mâh u encüm ü erkân Muhammed?e

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |