#

Ger Göre-y-di Ä°şbu Baht-u Tahtı Sultân Bû Saîd

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ger göre-y-di işbu baht u tahtı Sultân Bû Saîd
Diye-y-idi yoh-durur bu mülke imkân-ı mezîd

İşbu baht u tahtuñ issi ol ki oldı olısar
Mîrler ana mutîü şâhlar aña abîd

Ney bigi baglanıbanuñ mıntaka ihlâs-ıla
Hidmetinde püşt-ham olup-durur çarh-ı atîd

Vadine her nesnede ki ide anuñ yohdur hilâf
Lîki afvı çohdur anuñ niçe kim ide vaîd

Ola şeytân-ı merîd ol kim irâdet getürüp
Sıdk u ihlâs-ıla olmaya bu sultâna mürîd

Bâzı kebke dost itse cadli olmaya bedî
Gör ki mîşe yâr kılsa lutfı olmaya baîd

Düşmeni ahhâk dahı olur-ısa fî?l-mesel
Hâr oluban boynına çenber sala hablu?l-verîd

Gice ki anuñla geçe ne gicedür Kadr ü Berât
Gün ki anuñla doga ne gün-durur nev-rûz u îd

Kılıcı anuñ şirk çirkin yir yüzinden yuyısar
Pes anuñ şânına inmişdür ?ve enze?l-ne?l-hadîd?

Bu gice kim her kişi bir hâcet iderdi taleb
Ben seni isterdüm ki sensin sen baña baht-ı saîd

Çâkerem saña n?ola izzet bulursam kim edîm
Tâc-ı serdür oldugî-çun cild-i Kur?ân-ı mecîd

Yirde gökde şimdi bu-durur duâ kim câvi?ân
Bâki olsun Mîr Sülmân ibn-i Sultân Bâyezîd

Diye-y-idi Ahmedî?nüñ sözi-durur togrırah
Kamu sözden medhüñi andan işitse-y-di Lebîd

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |