#

Ser-â-ser Oldı Tolu Ad-ıla Cihan Îsî

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ser-â-ser oldı tolu ad-ıla cihan Îsî
İrürdi halka kamu gussadan emân Îsî

Cihanda gün bigi rûşen bu kim duâ idicek
Virür-idi nefesinden ölüye cân Îsî

Bekâ-yı nefs ü hayât-ı ten-idi Rûhu?llah
Çirâg-ı akl-ıdı vü şem-i ins ü cân Îsî

Düzerdi balçıgı kuş sûretinde vü bes aña
Virür-idi nefesi-y-le revân revân Îsî

Cüzâm-ıla barası bî-gümân zâyil idüp
İderdi ekmeh-i bînayı câvi?ân Îsî

Bilürdi her kişinün ne ki evinde yidi-y-ise
Dahı zahîre ne itdi-y-ise nihan Îsî

Kara boyaya salup yeñ bizi çıkardı girü
Ne renge isdedilerse yigân yigân Îsî

Tenini kıyma idüp kuyuya salarlar-ıdı
Dirilüben girü çıkardı bî-güman Îsî

N?ireye kim yüriyüben kor-ıdı râst kadem
İderdi kurı yiri bâg u gül-sitan Îsî

Ger asl-ıla bu yirüñ gûherinden ise ne-çün
Melekler-ile felekde duta mekân Îsî

İrişdi bir nefes içinde ferşden arşa
Yog-iken arada kürsî vü nerdübân Îsî

Hezâr mucize itdi ayân cihânda velî
Ne cevher-idi kimesne idemez beyân Îsî

Bu kamu râstdur illâ ki enbiyâ cümle
Muhammedün tebaıdur ne kim heman Îsî

Mübârek anuñ-ıçun didi Ahmedî halka
Ki Ahmedüñ gelesin eyledi ayan Îsî

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |