#

n Sab zdi Saunun Ukdesini My My

airin dier iirlerini okuyun

1
n sab zdi sauu ukdesini my my
Kld pr magzn hevnu ibu anber-by by
Ger yaagu rengin aksi gl-istna ire
Brka-la_rte haysndan gli ho?-ry ry
Lle-zr olsa yaumdan yiryzi_olmaya aceb
nki kanlardur ahan bu gzlermden cy cy
Nie kim hn gze cnlar iderem fid
Ho idemez binm-ile h ol be?-hy hy
Ne sen hsne ne eh adline vardur nazr
Bg- gl-zr aradum bu cihnda gy gy
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

2
Nev-bahr old v nevbet gir degdi blble
Told kularu nevsndan gl-istn gulgule
rdi-y-ise b- gl-zra yzden bir nin
Gonca bgndan huban d ola gl gle
G dutup blble gl-reng-bde n it
Nie kim tolarsa ol lal-ile zerrn-blble
Gulguln blbl nkim iitd bir nefes
G dut smn surh eyledgi kulkule
Her kulu zdalhdur rzs ben eh
Kullgn itdi temenn bezeye mi kul kula
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

3
Byle kim lal-i leb hokkasdur teng teng
Nice gncyi bulupdur ekker anda teng teng
ve v l-la arslanlar sayd ide eger
Gzler vesinden grene bir reng reng
Snbl gller bitrmi hr u hre ml ml
Nergis reyhn gtrmi rst her ferseng seng
nki reng--reng old drl iekden emen
Cm isde nukller dkp nde reng reng
Gl-sitnda h nkim bezme gz eyleye
Sz-ile szn iridre t hareng eng
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

4
Nie kim ide saa ol gamze-i tannz nz
Irma yoludan gl ger azar-san az az
Ne gher-durur aceb agzu ki andan bilemez
lm-ile esrrna_olan noktanu hem-rz rz
Blbl nkim szi budur san her subh-dem
Gitdi k u yaz geldi otur humru yaz yaz
Szu mutrib koma sz-la bir dem sz kl
Kim olur mahmr olan kiiye dem-sz sz
Defter evrkn almasun dise gl bigi yil
Pa?ihu medhin irte gice k u yaz yaz
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

5
Old c? gzler efsnna meshr hr
Yz eminden ide mi_iktibs nr nr
Glm sr u srr yoh ki ku ireli
Glm-ile kend arasnda ekdi sr sr
Ger inyet olur-sa pdiehden bir nefes
Ola bende her ne var-sa bed-i makdr dr
Atlarna yaraursa kim deping ola mh
tlerine nice yite kymet-i scr cr
Dirler-ise akla kim-durur Sleymn- zamn
Akl diye ol halfe husrev-i mansr sr
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

6
Bg-la gl-zr nkim eyledi b? b?
Bde-i reyhn eyle n her-i bde bd
Cm- Cem n eyle v blbl nevsn g it
tme encm n?idesin arh- b-bnyd yd
? olup ol h ydna mey i kim adli_anu
Zulm yle itdi ki_andan kimse dimez dd dd
Old anu oh peykn odna seng mm
Old anu klcna hen-i pld ld
Ssen servi unt kim t seltn mlk
Benddr hkmine hu her ki_ola zd zd
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

7
arh fermnudan rah uramaz bir km km
Hasmuu olup-durur cisminde her endm dm
Ola Bercs ayagu tozna cndan mter
Kamu ser-kelikle old hkme Behrm rm
Sad ola m lekere her ki ola sana dd
Ayn bilgi tg-zen ola m geyse lm lm
Mihr yzi-y-ile bulur saf her gn sabh
Klcu korhusndan kan kusar her m m
hdur imd-i mlk milk-i hrd-i felek
Nie kim cm ie olsun ha hayr-encm cm
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

8
inki gtrdi sabdan ebr-i gher-br br
Nle ider gl-sitn iinde blbl zr zr
Blble karu eh lutfn zikr it Ahmed
Olmasun kim saa ola dah drl_efkr kr
Nie ki_ola sebze-y-ile lleye eshr dem
Nie ki ola sebze-y-ile lleye ecr cr
Dostu yolnda olsun hr hr perneyn
Dmen gzine olsun gl-i fer hr hr
Her ki bir klca sen mihr yolndan dr ola
Mh olsun anu endmna kllar tr tr
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

9
Senden rah bu kul idp-durur be?-hh hl
Nicedr hlne u oldug kaddm dl dal
Mla meyli kamu halku gli ml--mldur
Kimse var m ki_olmam ola aa ml ml
Lki sensin kim katuda hkdr ml-la genc
Kim bilrsin kimseneye olamaz emvl vl
Dostua drl drl lutf ider her-mh mh
Dmene gne kahr ider her-sl sl
Bulmayan hu sens-y-la gyi gl bigi
Lle bigi dilini itsn anu agll ll
Mr Slmn h skender-der Dry-ry
N?ola Dr ki_idemez eyle ki_ol_ider ry ry

Ahmedi


Bu iirin her trl telif hakk airin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
iirin telif hakk sahibiyseniz ve sitemizden kaldrlmasn talep etmek iin bize iletiim blmnden ulaabilirsiniz.
#

DER SAYFALARIMIZ : Sesli iirler | Resimli iirler | Video iirler |