#

Şâne Urdı Saçına Türk-i Hıtâ

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Şâne urdı saçına Türk-i Hıtâ
Aslahallah şâne iy bâd-ı sabâ

Saçı altında yüzi şöyle ki gün
Yıldırar bulıt içre nûr u ziyâ

Lebidür lal ü dişleri lü?lü
Zülfi sünbül yañagı gül zî-atâ

Gamzesi câna şöyle atar ohı
Ki itmez anuñ birini biñde hatâ

Saçları akl alur zî dâm-ı azâb
Gözleri cân diler zî ayn-ı ana

Yüzini gördi eriyüp oldı gül-âb
Böyle olur kimde kim var-ısa hayâ

Serv-i bâlası olalı râst elif
Lâm bigi ortaya aldı cânı belâ

Ahmedî derd-ile hoş ol ki n?ola
?Fûhü mâü?l-hayâti fîhi şifâ?

Sabr gerek bu zülfe sayd olana
Çünki sevdâya sabr oldı devâ

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |