#

Âşıkam Diyende Gerek Işk Odından Derd Ola

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Âşıkam diyende gerek ışk odından derd ola
Kişi kim göñlinde derdi yohdur ol nâ-merd ola

Yardan dermân dilerseñ derdi iş it cânuña
Kim tabîb aña ider dermân ki anda derd ola

Nûra pervâne-sıfat dil-germ iden her gice
Subh irince şem bigi yanmaz-ısa serd ola

Işkda ehl-i fütüvvet ol-durur kim çün Halîl
Âteş-i Nemrûd aña gül-zâr u bag u verd ola

Işk derdi zerre zerre topragumda bulına
Cüzv cüzv üşbu vücûdum ger çüriyüp gerd ola

Ben anuñ vaslın dilerem ol benüm ayrulıgum
Işk olan yirde aceb midür ki aks ü tard ola

Yâr didüñ Ahmedî agyârdan bagla gözüñ
Gayre kılmayan nazar ışkuñ yolında ferd ola

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |