#

Her Göz Ki Karşusında Cemal-i Habîb Ola

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Her göz ki karşusında cemal-i Habîb ola
Dî?âr-ı Hak aña bu cihânda nasîb ola

Yâruñ hatı latîfe-i nâzükdür ü bedî
Her ki anı fehm eyleye zîrek edîb ola

Karşuña iñlesem n?ola kim gül yüzindeki
Ol man-i dakîk gören andelîb ola

Zülfüñ hevâsı itdi perîşân bu göñlümi
Kim şâmı müşkil olur anuñ kim garîb ola

Dirler ki sabr it bulasın yârı âkıbet
Bu baht kim benüm var olursa acîb ola

Sinüñleyem egerçi ki suretde ayruyam
Işk olıcah ne bud ki vardur karîb ola

Bu ışk derdi ki içüñe düşdi Ahmedî
Fikr it buña ilâc iden ne tabîb ola

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |