#

Bîmâram İtmedün Bana Tîmârı Tabîb

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Bîmâram itmedüñ baña tîmârı tabîb
Vay ol kişiye kim ola bîmâr u hem garîb

Tiryâk-i vaslı ister-iken cân devâ içün
Zehr-i firâkdur baña virdügi ol tabîb

Râhatdan aldı dünyâda her kişi bir nisâb
Mihnet baña cefâ-y-ıla olmış-durur nasîb

Şöyle olmışam k?eger kalemüñ şakkına girem
Yazarken olmaya mütegayyir hat-ı edîb

Ol yârdan inâyet ola dir-iken baña
İy vâ musîbetâ ki bu fikr olmadı musîb

Gözüm yaşı iner-iken içüm yanar oda
Şol resm-ile ki şem zihî hâlet-i acîb

Eyyûb-vâr derdüñe sabr eyle Ahmedî
Ola ki göre hâlüñi rahm ide ol tabîb

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |