#

Hoşdur Nazara Bu Ruh-ıla Nâzır U Hâcib

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Hoşdur nazara bu ruh-ıla nâzır u hâcib
İllâ nazar ehlini komaz nâzır u hâcib

Peykânı dil ü câna geçer gamzelerinüñ
Gör kim ne kazâ ohın atarlar bû havâcib

Mâhıyyetini sûretinüñ kim bile kim gün
Nûr andan alur şöyle ki günden bu kevâkib

Dudagı-durur çeşme-i hayvân u beñi Hızr
Yañagı-durur îd ü saçı Kadr ü Regâyib

Yoluñ tozına ay u güneş müşteri oldı
Pes ne göñül ola ki saña olmaya râgıb

Ne âhu-yı pür-dil-durur ol hûnı gözüñ kim
Pençe uramaz anuñ-ıla şîr-i maharib

Bursa vü Horâsân mey ü ney hâzır u mahbûb
Bu fazl-ıla makbûl ola mı tevbe-i tâ?ib

Mey nûş id ü hoş dut neye gûş Ahmedî itme
Sûfî bigi kılma özüñi hâsir ü hâyib

Firdevs-durur Bursa kamu vechile lîkin
Gerekmez-idi anda bu hayyât u âkârîb

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |