#

Sabâ Saçun Sıfatından Ohır-iken Bir Bâb

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Sabâ saçuñ sıfatından ohır-iken bir bâb
Çemende toldı hevânun dimâgı anber-nâb

Yüzüñ safâsı meger aks saldı gül-zâra
Anuñ-ıçun eriyiben hayâdan oldı gül-âb

Lebüñ tasavvurın iderdi teng-dillikden
Harîr tonın çâk itdi gonca-i sîr-âb

İşitdi fitne gözüñ vasfını senüñ nergis
Henüz bir kadeh içmedin oldı mest ü harâb

Eger tavâf ider-isem işigüñ uş Kabe
Veger namâz kılursam kaşuñ hamı mihrâb

Saçun-durur şeb-i yeldâ vü yañaguñ nev-rûz
Kaşuñ hilâli muanber tenüñ-durur meh-tâb

Baña müfettihü?l-ebvâb lutfı-la açdı
Visâlüñüñ kapusını şehâ zi fethü?l-bâb

Ne fitne kopdı bu câ?û gözüñ ki sihrinden
Cünûn u hayrete düşdiler uş ûlü?l-elbâb

Ne tûtî itdi lebüñ ışkı Ahmedî?yi aceb
Ki oldı bülbül ü kumrı anuñ katında gurâb

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |