#

Dahı Düzülmemişdi Şehâ Meclis-i Elest

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Dahı düzülmemişdi şehâ Meclis-i Elest
Kim itmiş-idi cânumı ışkuñ şarâbı mest

Nakl olmadın hitâb-ı ?enâ Hâliku?l-ineb?
Lalüñ hevâsı itmiş-idi cânı mey-perest

Kaşuñ şikâr-ı cân u saçuñ kasd-ı dîn ider
Kim virdi bu kemân u kemende küşâd u şest

İkrâr itdi serv boyuñ kullugına râst
Kendüden uluya gerek âzâde ola pest

Başlar yoluñda yire düşüp oldı pây-mâl
Fettan gözüñ belâsı bulalı cihâna dest

Pend it gözüñe kim dahı göñlümi yahmasun
Merdüm olan şikesteye neyçün ider şikest

Hoş vaktdur belâsı-la ışkuñuñ Ahmedî
Böyle olur kişi ki içe bâde-i Elest

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |