#

Yâre Didüm Bana Virgil Hüsn Mâlından Zekât

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Yâre didüm baña virgil hüsn mâlından zekât
Kim fakîrem didi elbâkiyâtü?s-sâlihât

Yüzüñüñ nûrı nedür didüm didi kim ve?d-duhâ
Gözlerüñ vasfı nedür didüm didi ve?n-nâziât

Hâl-i müşgîn dudaguñda nice konmışdur didüm
Didi Hızruñ yiri olur çeşme-i âb-ı hayât

Akl zülfüñ hayretinden kurtara mı cân didüm
Didi tolu ukdedür hall ola mı bu müşkilât

Nîl-gûn hâlüñi göñlüm sevdi n?ideyim didüm
Didi ahıt gözlerüñden dem-be-dem Nîl ü Fırât

Çâre nedür tapuña irişmege didüm didi
Yâre ol irer ki bula kendüliginden necât

Ahmedî vasfın lebüñüñ nicesi eydür didüm
Didi şirîn söyler ü nâzük bu Îsî mucizât

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |