#

Elüme Sun Kadehi Kim Ale?s-sabâh Sabûh

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Elüme sun kadehi kim ale?s-sabâh sabûh
Müferrih-i dil-i gam-gîndür ü mürevvih-i rûh

Cihânda hûr-ıla nûş eylemek şarâb-ı tahûr
Var-ısa yâr-ıla içmek-durur çemende sabûh

Nasîhat işidüben dut ki eyledüñ tevbe
Bahar u bâ?e vü yâr ola mı bu tevbe nasûh

Sabûh it n?ola bir subh itmeseñ tesbîh
Çü bî-niyâz-durur kayinâtdan sübbûh

Düriş ki mey-gededen gire elüñe miftâh
Ki mey-gede kapusı oldı feth-i baba fütûh

Bir iki câm-ıla nergis bigi güşâde-dil ol
İçüñi lâle-sıfat itme fikr-ile mecrûh

Mezemmet istemez iseñ bu ömri hoş dut kim
Azîzi hor dutan hergiz olmaya memduh

Çü lutfı var hoş ol iy Ahmedî ki tufândan
Kayu yoh aña ki mellâhdur sefîne-i Nûh

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |