#

Hak Nûrın İder Yüzi Nazar Ehline Tavzîh

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Hak nûrın ider yüzi nazar ehline tavzîh
Cân sırrın ider dudagı âşıklara telvîh

Vaslı hevesidür ki göñülleri ider şâd
Zülfi nefesidür ki virür cânlara tervîh

Sırrumı dilerem ki nihân kala velîkin
Bu gözlerümüñ kan yaşı ider anı tasrîh

Zühre oldı serâ-perdeñe hoş-perde-sirâkim
Sinüñ yüzüñi eyledi ay u güne tercîh

Anuñ Hakı-y-ıçun ki yir ü gögi yaratdı
Yir ehli-y-içün düzdi bu göklerde mesâbîh

Hıfzı-durur anuñ kamusı halka nigeh-bân
İlmi-durur anuñ kamusı gayba mefâtîh

Kim Ahmedî irte gice itdi vü idiser
Zikrüñ-ile şükrüñi dil ü cânına tesbîh

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |