#

Yüzünde Rûşen Oldı Sırr-ı Tevhîd

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Yüzüñde rûşen oldı sırr-ı tevhîd
Vücûdum lâ-büd itdüm aña tecrîd

Hayâl-i hatt u zülfüñden gözümde
Bu sevdâdan iderem sözi tesvîd

Cemâlüñ vasfını dilerem eydem
Zi-sûre ki anı ide kişi tecvîd

Elif boyuñ kaşıñuñ iki nûnı
Göñülde ışkuñı eyledi te?kît

Dil ü can virdüm ü îmân yoluña
Dahı Bârî nicesi ola tefrîd

Lebüñüñ sırrını kim bile ol kim
Elindedür kamu gaybe mekâlîd

Lebüñi ?kulhüve Allah? bigi ez-ber
İderem dâyim ihlas-ıla terdîd

Cemâlüñ vasfına yohdur nihâyet
Nice ide Ahmedî pes anı tadîd

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |