#

Bu Nice Saç Ki Sabâ Boynına Salar Zencir

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Bu nice saç ki sabâ boynına salar zencir
Bu nice göz ki ider cânları nişâne-i tir

Yürideli kalemi levha nakş-ı bend-i ezel
Yüzüñ bigi itmedi bir nakş itmeye tasvîr

Güni bu gice saçun ukdesinde görürdüm
Kim ide işbu perîşân düşi aceb tabîr

Gehî husûfa düşüp geh muhâka irüp erir
Saçuñla yüzüñe âşık olalı bedr-i münîr

Bahâ didüm ayagun topragına gûher-i cân
Bu kimiyâ ele girür olursa zî-tevfîr

Saçuñ hevâsı ne sevdâ düşürdi başuma kim
Uzadu kıssadur anı idemezem takrîr

Ne lutfdur bu ki cânın revân ider yâkût
Bu müşg hattı ki lalüñde rûh ider tahrîr

Düze gerek kalemi hûb u nâzük ü bârîk
Yüzüñ-ile kaşuñuñ vasfını çü yaza dibîr

Ger itmedi-se lebüñ Ahmedî hayâtına say
Gözüñ ho? eylemedi katline anuñ taksîr

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |