#

Âgâz-ı Gazeliyyât 123

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Nigâh-ı merhamet ol dilrübâda görmemişüz
Bu bî-vefâlıgı bir bî-vefâda görmemişüz
Tokunsa zülfine âhum nesîmi incinme
Nizâm-ı cünbüşi bâd-ı sabâda görmemişüz
Olur mı sifle sezâvâr hall-i ?ıkd-umûr
Girih-küşâlıgı engüşt-i pâda görmemişüz
Mürüvvet eyleme ümmîd-i ehl-i gafletden
Hurûş-ı ?arbedesüz bezm-i bâda görmemişüz
Hezâr tecrübemüz geçdi bizden al haberi
Huzûr-ı fakrda gördük gınâda görmemişüz
Ezelde bahtımuz oldı meger ki tiryâkî
Gunûda çeşmini bir dem güşâda görmemişüz
Ne bilsün ehl-i hased lutf-ı nazmunı Âgâh
Temîzi sûret-i âdem-nümâda görmemişüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |