#

Âgâz-ı Gazeliyyât 12

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Dil-i pür-sûzdan oldukça âh-ı âteşîn peydâ
O deryâ-yı melâhatde olur çîn-i cebîn peydâ
Gülistân sünbülistân oldı dûd-ı âh-ı bülbülden
O gül-ruhsârda olmakla hatt-ı ?anberîn peydâ
Benümdür hâtemi şimdi o la?l-i rûh-efzânun
Rakîb itsün heman seng-i musallâdan nigîn peydâ
Görem dirsen o mâh-ı evc-i ikbâli sa?âdetle
Gönül itmek gerek çeşm-i hümâdan dûrbîn peydâ
Halâs oldum cihânun imtiyâz-ı hûb u ziştinden
Sezâvâr-ı mahabbet eyledüm bir nâzenîn peydâ
Salâh-ı dîn ü dâniş Hazret-i Sâlih Muhammeddür
Ki imzâsıyla oldı efser-i şer?-i mübîn peydâ
Mükennâ ismi Nev?î-zâde ile ol ?atâ kârun
Ki itdi ?îd-ı vaslı Âmide huld-ı berîn peydâ
Olınca hulle- pûş-ı vasfı nazmum şâhidi Âgâh
Zebân-ı hâmeden oldı hezârân âferîn peydâ

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |