#

Âgâz-ı Gazeliyyât 139

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Biz ki gıybetde temâşâ-yı huzûr eylemişüz
Dil-i gam-dîde-i hicr ile sabûr eylemişüz
Dün gice zümre-i zühhâd ile hem-?işret olup
Zevk-ı hem-sohbetî-i ehl-i kubûr eylemişüz
Dilde dâg-ı gam u elde mey-i gülreng tutup
Çehre-i mihneti hem-reng-i sürûr eylemişüz
Çeşm-i mahmûrunı ser-mest-i niyâz eyleyerek
Meclis-i mey gibi pür-fitne vü şûr eylemişüz
Gül-i ümmîdimüz Âgâh açılmazsa n?ola
Gülşen-i dehrde bî-vakt zuhûr eylemişüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |