#

Âgâz-ı Gazeliyyât 160

Şairin diğer şiirlerini okuyun

İ?tibâr-ı halkdan bîgâne olmışlardanuz
Çok zamân ?ankâ ile hemhâne olmışlardanuz
Kayd-ı zülf-i yârdan mümkün midür olmak halâs
Pîç ü tâb-ı turre-i cânâne olmışlardanuz
Duhter-i rez bi-sebeb gözden bırakmışdur bizi
Hasret-endûz-ı leb-i peymâne olmışlardanuz
Sâyemüz ey şem?-i bezm-ârâ sa?âdetsüz degül
Biz hümâlukdan geçüp pervâne olmışlardanuz
Biz harâb olmakda bulduk feyz-âbâd olmanun
Hızra istignâ ider virâne olmışlardanuz
Vahşet eyler murg-ı vasl Âgâh gördükde bizi
Dâm-ı tezvîr içre gûyâ dâne olmışlardanuz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |