#

Âgâz-ı Gazeliyyât 163

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ne cefâ-yı yâr u ne agyârdandur şekvemüz
Ceng-cû bed-hû dil-i bîmârdandur şekvemüz
Bâga gitmez nâle vü feryâd-ı bülbülden kaçar
Söze gelmez bir gül-i bî-hârdandur şekvemüz
Baht-ı h? âb-âlûd yegdür fitne-i bîdârdan
Mübtelâ-keş çeşm-i mest-i yârdandur şekvemüz
Gam yemekten imtilâ olduk bu mihnethânede
Hazm olunmaz ni?met-i bed-h? ordandur şekvemüz
Dûzah-ı cân-sûz-ı hicrânı unutdurdı bana
Gice gündüz âh-ı âteşbârdandur şekvemüz
Gerdiş-i gerd Âgâh bahtun cürmi yok
Tâli?-i ber-geşte-i eş?ârdandur şekvemüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |