#

Âgâz-ı Gazeliyyât 169

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Bir nefes şâd olmadı tıfl-ı dil-i nâ-şâdımuz
Beslenilmiş cûy-ı şîr ile meger Ferhâdımuz
Gelmede her dem hayâl-i mâh-rûyân fevc fevc
Oldı dil âyînesi bir şehr-i hüsn âbâdımuz
Hâme-i Mânî siyâh olsa ?aceb mi reşkden
Nakşda sûretger-i takdîrdür üstâdımuz
Zahm-ı çeşm-i dâmdan havf itdügi çün saydına
Dânesin dâ?im sepend eyler bizüm sayyâdımuz
Duhter-i rez perde-i ?ismet-nişîn olsa ne gam
Haclegâh-ı dilde şâdîdür ne gün dâmâdımuz
Hem urur seng-i cefâ hem dir figân itme dile
Ey sitemger yok bizüm âyîne-i fûlâdımuz
İtmedi sevdâ-yı hatt-ı yâr Âgâhı hamûş
Sürmeden oldı bülend âvâzeter feryâdımuz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |