#

Âgâz-ı Gazeliyyât 173

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Olmaz bahâr-ı hatt ile hâtır gubârsuz
Bu faslda hevâlar olur i?tibârsuz
Tenhâ-firîb-i hurde-i hicrânı ben miyüm
Vaslına irmez âyîne de intizârsuz
Devrinde mihr olursa da ?uryândur ehl-i dil
Tut kim kumâşun oldı felek pûd u târsuz
Bilmem bu bûstânda nedür bâgbân-ı dehr
Çün nahl-i âh itdi beni berg ü bârsuz
Hicr-i lebünde nûş-ı mey-i nâba düşdi dil
Bîgânelerle ülfet ider gam-güsârsuz
Nâ-kâbilün de firkati hamyâzesüz degül
Bir lahza istemem ki ola gül de hârsuz
Nâz-ı bütân-ı seng-dil Âgâh var iken
Olmaz cihânda şîşe-i dil inkisârsuz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |