#

Âgâz-ı Gazeliyyât 176

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Olsa ne denlü hâke berâber serîrimüz
Şebnem misâl cebhe-i hûrdur mesîrimüz
Ser-mest ü şûh-ı bî-ser ü sâmân-ı ?âlemüz
Âlüftelükde çeşm-i bütândur nazîrimüz
Mazmûn-ı ser-nüviştimüz âşüfte olmadur
Gûyâ sevâd-ı zülf ile yazmış debîrimüz
Ref? itdi hâkden bizi reng-i hınâ gibi
Tâ oldı dest-i yâr bizüm dest-gîrimüz
Rehberlük itdi kûy-ı dil-ârâya dek bize
Âgâh o yolda tıfl-ı sirişk oldı pîrimüz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |