#

Âgâz-ı Gazeliyyât 183

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Tehîdür bâr-ı âb u dâneden kâşâne-i müflis
Kanâ?atdur hemîşe ked-hüdâ-yı hâne-i müflis
Güşâd-ı ?ukde-i zülf-i emel gâyet de müşkildür
Revâdur olsa dendân-ı tama?dan şâne-i müflis
İder rûz âftâb u şeb şu?â?-ı mâh ile ülfet
Visâl-i şem?den mahcûbdur pervâne-i müflis
Ne cevr-i muhtesib ne ta?n-ı zâhidden hirâs eyler
Ki hâlîdür hemîşe sâgar u peymâne-i müflis
Murassa?-pûş olursa şâhid-i nazmum n?ola Âgâh
Ki nakl-i kimyâdur ser-be-ser efsâne-i müflis

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |