#

Âgâz-ı Gazeliyyât 196

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Derd-i serdür her dem itmek yâra âh u nâle ?arz
Müdde?â sûz-ı derûn ise ider tebhâle ?arz
Vâdî-i gamda o Mecnûnam ki çıksam teşne-leb
?İzzet idüp sâgar-ı pür-hûnın eyler lâle ?arz
Geçse hâk-ı teşnegânından leb-i cân bahşına
Elde murg-ı rûhın eyler mürde-i sad-sâle ?arz
Kalmamış âb u letâfet nev-bahâr-ı dehrde
Eşk-i çeşmünden ider gülzâra bülbül jâle ?arz
Var ise şevk-ı hem-âgûşı o meh-ruhsâr ile
Eylesün Âgâh mir?ât-ı dilinden hâle ?arz

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |