#

Âgâz-ı Gazeliyyât 197

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Gülşen-i dehrün bekâ-yı verd-i ra?nâsı galat
Güft [u] gû-yı bülbülân-ı nagme-pîrâsı galat
Kalb-i zâhid kim tılısm-ı gevher-i esrârdur
Feth olurdı olmasaydı kufl-ı vesvâsı galat
Defter-i ihsân-ı gerdûnı temâşâ eyledüm
Kâgıd-ı meşkî gibi imlâ vü inşâsı galat
Bahtı gör kim ol perî-ruhsârı teshîr itmege
Bir mücerreb nüsha buldum lîk esmâsı galat
Dil-güşâdur gerçi gülzâr-ı suhan Âgâh lîk
Ârzû-yı zülf-i hûbân gibi sevdâsı galat

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |