#

Âgâz-ı Gazeliyyât 211

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Yâra te?sîr idecek nâle-i cângâh da yok
Dilden endûh-ı gamı zâ?il ider âh da yok
Yâr müstagnî vü ben bî-ser ü sâmânda ise
Ferş-i râh eyleyecek kâle-i dil-h? âh da yok
Dile baglandı reh-i bî-gamı ol mertebe kim
Şimdi vâdî-i cünûna gidecek râh da yok
Bu kadar şîve ile râzıyuz ol bed-hûdan
Ki dile ?âtıfeti yog ise ikrâh da yok
Cevrden kalmadı bir ehl-i vefâ kûyunda
Şimdi farz eyle ki sevdâ-zede Âgâh da yok

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |