#

Âgâz-ı Gazeliyyât 221

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Var mı ol şûha bu gün şehrde benzer diyecek
Hüsnüni vasf idecek tâze gazeller diyecek
Hüsn-i ahlâkı hoş âyende vü etvârı zarîf
Cümle a?zâsı letâfetde berâber diyecek
Oldı bir mertebe leb-teşnelerün kesreti kim
Leb-i la?lîni hemân çeşme-i kevser diyecek
Mihnet-âbâd-ı cihân cây-ı ferahdur dime kim
Şebine şâm-ı ?adem rûzına mahşer diyecek
Görmedüm ben ki o şûhun siteminden gayrı
Ehl-i dilden kim ola lutfına mazhar diyecek
Düşse mir?ât-ı dile ?aks-i ruhı dildârun
Görinür şöyle ki bir rûh-ı musavver diyecek
Yâr-ı Âgâh-ı dil-efgârı su?âl eyler ise
Söylen ahvâl-i perîşânı mükedder diyecek

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |