#

Âgâz-ı Gazeliyyât 241

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ezelden tıfl-ı gam perverde-i deyr-i mugândur dil
Nigâh-ı merhamet nâ-dîde-i çeşm-i bütândur dil
Eger sad-pâre olsa ey sitemger tîg-ı nâzundan
Yine rencîdelük bilmez derûnı mihrbândur dil
Beni terk itme zâr u nâ-tüvân oldun diyü ey gam
Ki mâh-ı nev gibi ben pîrüm ammâ ki civândur dil
Bakup her sâde-rû mir?âtına olmaz suhan-perdâz
Ki hem âyîne vü hem tûtî-i mu?ciz-beyândur dil
Meh-i evc ü kemâl ü âftâb mülk-i ma?nâdur
Egerçi sûretâ Âgâh bî-nâm ü nişândur dil

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |