#

Âgâz-ı Gazeliyyât 254

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Seher ki dildeki sûz-ı nihân fâş itdüm
Bir âh ile nefes-i subhı şu?le-pâş itdüm
Bu kârhânede bî-kayd-ı atlas u dîbâ
Hemân müşâhede-i hüsn-i hoş-kumâş itdüm
Ezel ki kısmet-i erbâb-ı ?işret eylediler
Nevâle-i gam u laht-ı dile telâş itdüm
Görünmez olsa n?ola şermden ruh-ı ümmîd
Ki nîş-i nâhun-ı hırmân ile hırâş itdüm
?Aceb mi hâme-i Âgâh olursa şûh-rakam
Ki tîg-ı ebrû-yı hûbân ile tırâş itdüm

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |