#

Âgâz-ı Gazeliyyât 263

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Sürûra haml ider âgâz feryâd-ı hazîn itsem
Neşât-ı câm-ı sahbâ kesb ider çîn-i cebîn itsem
Cünûn perverde-i sevdâ-yı zülf-i şûh-ı çeşmânam
Sezâdur halka-i zencîrden engüşterîn itsem
Yine baht-ı siyehden bûy-ı subh ?âfiyet gelmez
Sirişkümle eger hem-reng-i berg-i yâsemîn itsem
Kemend-i zülfden murg-ı dil âzâd olsa da bârî
Bu gülşende birâz mânend-i şebnem hoş-nişîn itsem
Kalur ser-geşte vâdî-i ?ademde girdbâd-âsâ
Eger dest-i ümîde ârzû-yı asetîn itsem
Bu vâdî-i nezâket-hîzde peyrevligin görsem
Nazîre söyleyen yârâna Âgâh âferîn itsem

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |