#

Âgâz-ı Gazeliyyât 277

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Hayâl-i ?ârız-ı dildâr u yâr u zülf ü kâkülden
Bahâr-ı tab?ımuz gülzârdur rengîn tahayyülden
Zamân ile gülistân idi bilmem Meşhed-i nâzun
Ki bûy-ı hûnun asla farkı yokdur nükhet-i gülden
Yine düşdüm kemend-i zülfüne endîşesüz ben kim
Peşîmân olmışam bin kere kâr-ı bî-te?emmülden
Humâr-âlûde rind-i rast-güftâram riyâ bilmem
Hazîndür kulkul-ı mînâ-yı mey âvâz-ı bülbülden
Egerçi hüsn-i istignâ-fürûşun hazzı var Âgâh
Usandum tâ-be-key bîgâneveş yâra temeyyülden

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |