#

Âgâz-ı Gazeliyyât 280

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Deryûze ider subh-ı tebessüm dehenümden
Gül-gonçe-i hurşîd açılur yâsemenümden
Ol şem?-i serâ-perde-i kudsem ki mükerrer
Efrûhtedür şu?le-i Tûr encümenümden
Ol gülbün-i nevreste-i hüsnüm ki hayâdan
Pûşîde geçer dîde-i gülçîn çemenümden
Yâ zülf-i siyeh yâ müjedür yâ ham-ı ebrû
Bir mûy zuhûr itmedi bî-câ bedenümden
Ol hüsn-i garîbem ki mürûr itse de sad-sâl
Müşkil ki hayâlüm çıka yâd-ı vatanumdan
Çün dîde-i âyîne ser-â-pâ nigeh olsa
Seyr olmaya ?âşık yine vech-i hasenümden
Kurs-ı meh ü hurşîdi siper itse de gerdûn
Cân kurtaramaz gamze-i nâvek figenümden
Dilber deheninden bu gazel güftedür Âgâh
Teng-i şeker olsa n?ola kâgıd suhanumdan

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |