#

Âgâz-ı Gazeliyyât 283

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ser-mest-i tegâfül-i nigeh-i yâra ne dirsin
Vâkıf mı degül hâl-i dil-i zâra ne dirsin
Müjgânları âlûde-i hûn-ı dil ü her-dem
Çeşm-i siyehi itdügi inkâra ne dirsin
İnsâf mıdur tâ-be-key izhâr-ı tecâhül
Meftûnunam ey şûh sitemkâra ne dirsin
Ey ?aşk beni gamla zebûn oldı mı sandun
Destümde olan sâgar-ı ser-şâra ne dirsin
Dünyâyı şehîd itdi vü nûş eyledi kanın
Sîr olmadı ol gamze-i hûn-h? âra ne dirsin
Âgâh o şûh itmedügi cevr mi kaldı
Olmaz mütenebbih dil-i bî-?âra ne dirsin

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |