#

Âgâz-ı Gazeliyyât 288

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Gönül bilmem ne şem?ün pertev-efzûn oldı nûrından
Ki fânûs-ı hayâl-i sîneye sıgmaz huzûrından
Müyesser olmadı hergîz safâ-yı neşve-i zâtı
Cihânun ?âciz oldum sâhte zevk ü sürûrından
Nümâyân âsmândur sanma ?ömrün reh-güzârında
Bülend olmuş turur bir girddür dehrün mürûrından
Yanup sûz-ı gam-ı hicrân ile âteş-penâh olmak
Çok âsândur bana mihnet-keş-i vaslun sabûrından
Dil oldı mâ?ilî Âgâhveş bir hod-pesendün kim
Degül ben kendü de râzı degül tab?-ı gurûrından

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |