#

Âgâz-ı Gazeliyyât 296

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Dil güft [ u] gû-yı turre-i dildârı açmasun
Maksad dırâz olur suhan-ı mârı açmasun
Yâ hâne-i selâmeti der-beste eylesün
Yâ mâcerâ-yı dîde-i hûn-bârı açmasun
Her gül nesîm-i âh ile bir gird-bâd olur
?Uşşâka bâgbân der-i gülzârı açmasun
Piçîdedür hezâr hezâr âh-ı cân güdâz
Tumâr-ı şevke-i dil-i efkârı açmasun
Pür-çeşm-i fitne-hîzdür Âgâh hâli de
İsterse h? âb o nergis-i bîmârı açmasun

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |