#

Âgâz-ı Gazeliyyât 301

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Müyesser oldı haşr olmak bu gün ol serv-kâmetle
Bî-hamd?illâh karîn oldı du?â âhır icâbetle
O şûh ile zebândân-ı nigâh olmak ne mümkündür
Ki hergiz mahrem olmaz gûşe-i çeşmi işâretle
Hele seng-i cefâdan gam degül hâtır-şikest olmak
Dürüst itseydi bâri mûmiyâyı istimâletle
Humâr-âlûde rindân ile dün meyhâneye vardum
Elinde câm gördüm zâhidün ammâ ne hâletle
Temâşâ-yı çemenden kasdı ol sîmîn-berün Âgâh
Yüzün seyr itmedür âyîne-i dilde nezâketle

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |