#

Âgâz-ı Gazeliyyât 324

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Kâ?ilüz cevr ü cefâya yâr yârümdür dise
Dâ?imâ ?uşşâka nâz ü şîvekârumdur dise
Sâyeveş bilmem ne düşmüş dil o şûhun pâyına
Kâşki bir zerre hâk-i reh-güzârumdur dise
Şûr iderdi ?âşıka âzâdelük zevkın harâm
Beste-i zencir-i zülf-i tâbdârumdur dise
Âteş-i gamda karâr itmek bana âsân idi
Lutf ile müştâk-ı bî-sabr u karârumdur dise
Gam degüldi teşne-lebünden dil-i pür-tâbdan
Rûzedâr-ı câm-ı la?l-i âbdârumdur dise
Şâd-merg olmaz mısın Âgâh fart-ı şevkden
Nâz idüp şâyeste-i bûs u kenârumdur dise

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |