#

Âgâz-ı Gazeliyyât 331

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Esîr-i mihnet oldum ?âşık-ı mahzûnun oldumsa
Günehkâr olmadum ey bî-vefâ meftûnun oldumsa
Hemîşe zehr-i gam perverdeyem düşnâm-ı telhundan
Eger bir lahza hem-bezm-i leb-i meygûnun oldumsa
Sebeb yâ zülf-i pür-ham yâ leb-i şîrinün olmışdur
Senün ey şûh eger Ferhâd eger Mecnûnun oldumsa
Harâm olsun bana keyfiyyet-i sahbâ-yı nevmîdi
Ümîd-i ?ayş ile ey çarh-ı dûn memnûnun oldumsa
Edâ fehm olmada Âgâhveş bir üstâd itdi
N?ola şâkird-i çeşm-i şûh-ı pür-efsûnun oldumsa

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |