#

Âgâz-ı Gazeliyyât 337

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Ey secdegâh-ı ins ü melek hâk-i merkadi
Vey lutfı perde pûşî-i ruhsâr her yedi
Râh-ı Hudâ da Hızr olamaz hem-?inân ana
Her kim ki oldı pey-rev-i şer?-i Muhammedî
Ey ser-firâz-ı tâc-ı ?Le amruke?habîb-i Hakk
Sen muktedâ vü hayl-i resül sana muktedî
Kalsa ne denlü zulmet-i ?isyânda ümmeti
Mahv eyler ânı pertev-i envâr-ı Ahmedî
Hubb-ı çihâr-ı yâr ü Resûl ile şükr kim
Âgâh buldı devlet ü ikbâl-i sermedî

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |