#

Âgâz-ı Gazeliyyât 339

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Giriftârun biriyle bir nefes yâr oldugun var mı
Meger cânâ senün senden haberdâr oldugun var mı
Dilün esbâb-ı hüsnünden dahı h? âhişleri çokdur
Ne mümkün sîr-i çeşm olmak tama?kâr oldugun var mı
Ne lutfun gördi ehl-i dil senün ey çarh-ı dûn-perver
Cefâkâr oldugun çokdur vefâdâr oldugun var mı
Yeter rindâna nâ-hemvâr sözler tâ-be-key zâhid
?Aceb sûhân mısın ?ömründe hemvâr oldugun var mı
Degüldür nakd-ı cân u dil-i zer hurşîde nâz eyler
Metâ?-ı vaslına yârun harîdâr oldugun var mı
Nesîm-i cân-fezâdur ehl-i zulme âhı mazlûmun
Cihân-sûz oldugun saymaz sitemkâr oldugun var mı
Bu gafletgâhda şebnem kadar da gayretün yokdur
Senünde bir seher Âgâh bîdâr oldugın var mı

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |